Privacybeleid

I. Algemene bepalingen

 1. Het Privacybeleid beschrijft hoe de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren van elektronische diensten via de website www.mardomdecor.com (hierna: Website) worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.
 2. De beheerder van de persoonsgegevens van de klant/gebruiker is: Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder KRS nr.: 0000139654 door de Districtsrechtbank voor Łódź Śródmieście in Łódź XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549 (Dienstverlener).
 3. De gegevens die de beheerder verzamelt zijn:
  • Verwerkt in overeenstemming met de wet;
  • Verwerkt voor duidelijk omschreven doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden;
  • Substantieel correct en relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.
 4. De persoonsgegevens die via de Dienst worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: RODO).

II. Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

 1. Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor:
  1. accountregistratie, verificatie van de identiteit en inloggen op het account van de Gebruiker en uitvoering van het contract voor de levering van elektronische diensten (artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA);
  2. nakoming van een overeenkomst op afstand (artikel 6, lid 1, onder b), RODO);
  3. communicatie met de Gebruiker om hem/haar de nodige informatie te verstrekken (artikel 6, lid 1, onder f) RODO);
  4. promotie door de Beheerder van zijn eigen producten en/of diensten en die van zijn Partners door middel van het versturen van marketinginformatie per e-mail (nieuwsbrief), voor zover de Gebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van dergelijke kennisgevingen per e-mail (Art. 6(1)(a) RODO);
  5. toegang te verlenen tot informatie over sectornieuws dat rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de Beheerder, voor zover de Gebruiker ermee heeft ingestemd dergelijke kennisgevingen per e-mail te ontvangen (artikel 6, lid 1, onder a), van de RODO),
  6. voor analytische en statistische doeleinden op basis van het legitieme belang van de Beheerder bestaande uit het uitvoeren van verificatie van de activiteiten van Gebruikers en hun voorkeuren voor het optimaliseren van diensten en producten, evenals toegepaste functionaliteiten van de Dienst, d.w.z. het verzamelen van meningen door Trusted Shops Poland sp. z o.o., het overdragen van gegevens aan het SALESmanago marketingplatform (artikel 6, lid 1, onder f) RODO);
  7. de eventuele vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen op grond van het rechtmatige belang van de Beheerder bij de bescherming van zijn rechten (artikel 6, lid 1, onder f) RODO).
 2. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om een contract te sluiten of gebruik te maken van andere functionaliteiten van de Website.
 3. De Beheerder mag de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken: naam en achternaam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, TIN.

III. Periode van verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden gedurende een bepaalde periode verwerkt:
  • wanneer de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van een contract is – tot de verjaringstermijn voor claims na uitvoering,
  • wanneer gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming – tot intrekking van de toestemming, en na intrekking van de toestemming tot de verjaringstermijn voor claims.

IV. Delen van persoonlijke gegevens

 1. Persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen worden overgedragen:
  1. aan entiteiten die verbonden zijn aan de controller;
  2. aan de onderaannemers van de Beheerder, in het bijzonder aan entiteiten die geselecteerde IT-systemen en -oplossingen leveren en beheren;
  3. aan entiteiten die met de administrateur samenwerken;
  4. koeriers-/postbedrijven (DPD, Raben, GLS);
  5. naar online betalingsproviders (PayU, Autopay);
  6. advocatenkantoren.
 2. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

V. Rechten van gebruikers

 1. De Gebruiker heeft het recht om:
  1. toegang tot de inhoud van hun persoonlijke gegevens;
  2. rectificatie van gegevens;
  3. verwijdering van gegevens;
  4. beperking van gegevensverwerking;
  5. overdraagbaarheid van gegevens;
  6. bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens;
  7. toestemming te allen tijde intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 2. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (de zogenaamde RODO);

VI. Cookies

 1. De website verzamelt informatie door middel van cookies.
 2. Het verzamelen van cookies ondersteunt de correcte levering van diensten op de Website en wordt gebruikt voor statistische doeleinden.
 3. Wanneer u de Website bezoekt, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies.
 4. De beheerder mag de gegevens in cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de Internet Shop gebruiken voor de volgende doeleinden
  1. Klanten identificeren als ingelogd in de Online Shop en laten zien dat ze ingelogd zijn
  2. Klanten identificeren als ingelogd in de Online Shop en laten zien dat ze ingelogd zijn
  3. het onthouden van de Producten die u aan uw winkelmandje hebt toegevoegd om een Bestelling te plaatsen
  4. gegevens onthouden van ingevulde bestelformulieren of inloggegevens voor de online shop
  5. het aanpassen van de inhoud van de website van de Internet Shop aan de individuele voorkeuren van de Klant en het optimaliseren van het gebruik van de pagina’s van de Internet Shop
  6. anonieme statistieken bij te houden over het gebruik van de website van de online shop (hotjar, GA4, Pixel)
  7. remarketing, d.w.z. het bestuderen van de gedragskenmerken van bezoekers van de Online Shop door hun acties anoniem te analyseren (bijv. herhaald bezoek aan bepaalde pagina’s, trefwoorden, enz.) om een profiel van hen te maken en hen reclame aan te bieden die is afgestemd op hun verwachte interesses, ook wanneer zij andere websites van het advertentienetwerk van Google Inc. en Facebook Ireland Ltd. bezoeken.
 5. De gebruiker kan in de instellingen van zijn browser bepalen in welke mate cookies toegankelijk zijn op zijn apparaat. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de instellingen van deze bestanden door het gebruik ervan te beperken, invloed kan hebben op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op websites die ze gebruiken. Hieronder geven we aan hoe u de cookie-instellingen van de populairste browsers kunt wijzigen:
  1. Google Chrome
   Menu -> Instellingen -> Privacy en beveiliging – selecteer de juiste optie.
  2. Microsoft Edge
   Menu -> Instellingen -> Cookies en sitetoestemmingen – selecteer de juiste optie.
  3. Mozilla Firefox
   Menu -> Voorkeuren -> Privacy en beveiliging -> Cookies en sitegegevens – selecteer de juiste optie.
  4. Opera
   Menu -> Instellingen -> Privacy en beveiliging – selecteer de juiste optie.
  5. Safari
   Menu -> Voorkeuren -> Privacy -> Cookies – selecteer de juiste optie.

VII. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 1. De gegevens van gebruikers mogen niet op een geautomatiseerde manier worden verwerkt, zodat er op basis daarvan beslissingen over hen kunnen worden genomen.
 2. De gegevens van gebruikers kunnen worden geprofileerd om de inhoud aan te passen en het aanbod te personaliseren nadat ze hiervoor toestemming hebben gegeven.

VIII. Slotbepalingen

 1. De Beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid, maar de rechten van de Gebruikers zullen niet worden beperkt.
 2. Informatie over de aangebrachte wijzigingen verschijnt in de vorm van een bericht op de Website.
 3. Voor zaken die niet in dit Privacybeleid zijn geregeld, gelden de bepalingen van de RODO en de bepalingen van de Poolse wet.
Voer bijvoorbeeld het type, de stijl of de kleur in of gebruik de hints hieronder

Wystąpił błąd podczas zmiany ilości, prosimy spróbować ponownie.

Houd mij op de hoogte van de beschikbaarheid van dit product

We hebben je adres opgeslagen.
We houden contact!

Bedankt voor uw tijd!

Uw reactie is erg waardevol voor ons.