Rychlý kontakt

Zásady ochrany osobních údajů

I. Všeobecná ustanovení

 1. Zásady ochrany osobních údajů specifikují, jakým způsobem se shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje potřebné pro poskytování služeb v elektronické podobě prostřednictvím webové stránky www.mardomdecor.com (dále jen webová stránka).
 2. Správcem osobních údajů jménem Příjemce služby/Uživatele je:  Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000139654 Okresním soudem pro Łódź Śródmieście ve městě Łódź XX Oddělení obchodní KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549 (Poskytovatel služeb).
 3. Údaje shromážděné Správcem budou:
  • Zpracovány zákonným způsobem;
  • Zpracovávány pro jasně definované účely a nejsou předmětem dalšího zpracování, které je neslučitelné s těmito účely;
  • Věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které se zpracovávají;
  • Uchovávání ne déle, než je potřebné k dosažení účelu zpracování.
 4. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Webové stránky jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR).

II. Účel shromažďování osobních údajů

 1. Osobní údaje se používají za účelem:
  1. registrace účtu, ověření identity a přihlášení k účtu Uživatele a plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  2. uzavření kupní smlouvy na dálku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  3. komunikace s Uživatelem za účelem poskytnutí potřebných informací (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
  4. propagace vlastních produktů a/nebo služeb Správce a jeho Partnerů zasíláním marketingových informací (newsletteru) elektronickou formou, pokud Uživatel souhlasil se zasíláním takových oznámení prostřednictvím e-mailu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR );
  5. poskytnutí přístupu k informacím o novinkách z oboru přímo souvisejících s činností Správce za předpokladu, že Uživatel souhlasil se zasíláním těchto oznámení prostřednictvím e-mailu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),
  6. pro analytické a statistické účely na základě oprávněného zájmu Správce spočívajícího mimo jiné v ověřování aktivity Uživatelů a jejich preferencí pro optimalizaci služeb a produktů a funkcionalit používaných webových stránek mimo jiné ke shromažďování názorů společností Trusted Shops Poland sp. z o. o., přenos dat na marketingovou platformu SALESmanago (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
  7. případné určování, uplatňování nebo obrana proti nárokům na základě oprávněného zájmu Správce spočívajícího v ochraně jeho práv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy nebo využívání jiných funkcionalit Webové stránky.
 3. Správce může zpracovávat osobní údaje Uživatele: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ.

III. Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu:
  • když je základem zpracování údajů plnění smlouvy – do uplynutí nároků po jejím splnění,
  • kdy je základem pro zpracování údajů souhlas – do jeho odvolání a po odvolání souhlasu do běhu promlčecí doby na nároky.

IV. Sdílení osobních údajů

 1. Osobní údaje uživatelů mohou být přeneseny:                                                                
  1. subjektům spřízněným se Správcem;
  2. subdodavatelům Správce, zejména subjekty poskytující a provozující vybrané IT systémy a řešení;
  3. subjektům spolupracujícím se Správcem;
  4. společnostem poskytujícím kurýrní/poštovní služby (DPD, Raben, GLS);
  5. subjektům vyřizujícím online platby (PayU, Autopay);
  6. včetně advokátních kanceláří.
 2. Osobní údaje uživatelů nebudou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

V. Uživatelská práva

 1. Uživatel webové stránky má právo na:
  1. přístup k obsahu svých osobních údajů;
  2. opravu údajů;
  3. vymazání údajů;
  4. omezení zpracování údajů;
  5. přenos dat;
  6. namítat proti zpracování údajů;
  7. souhlas kdykoli odvolat, čímž není dotčena legalita zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Uživatel má právo podat stížnost dozorčímu orgánu předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy a dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 ( takzvané GDPR);

VI. Soubory cookies

 1. Webové stránky shromažďují informace pomocí souborů cookies.
 2. Shromažďování cookies podporuje správné poskytování služeb na Webové stránce a je využíváno pro statistické účely.
 3. Během vaší návštěvy Webové stránky se zobrazí zpráva informující o tom, že používá cookies.
 4. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující účely
  1. identifikace Uživatelů jako přihlášených do Internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni
  2. identifikace Uživatelů jako přihlášených do Internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni
  3. zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky
  4. zapamatování údajů z vyplněných Objednávkových formulářů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu
  5. přizpůsobení obsahu internetové stránky Internetového obchodu individuálním preferencím Uživatele a optimalizace využívání stránek Internetového obchodu
  6. vedení anonymních statistik o tom, jak se webová stránka Internetového obchodu používá (hotjar, GA4, Pixel)
  7. remarketing, tzn. j. zkoumání charakteristik chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních webových stránek, klíčová slova apod.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytnout jim reklamy přizpůsobené jejich očekávaným zájmům. , i když navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.
 5. Uživatel může v nastavení prohlížeče specifikovat rozsah přístupu k cookies do svého zařízení. Upozorňujeme, že změna nastavení těchto souborů omezením jejich použití může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách, které je používají. Níže uvádíme, jak změnit nastavení souborů cookies v nejpopulárnějších vyhledávačích:
  1. Google Chrome
   Nabídka -> Nastavení -> Soukromí a zabezpečení – vyberte příslušnou možnost.
  2. Microsoft Edge
   Nabídka -> Nastavení -> Soubory cookie a oprávnění webu – vyberte příslušnou možnost.
  3. Mozilla Firefox
   Nabídka -> Předvolby -> Soukromí a zabezpečení -> Soubory cookie a data stránek – vyberte příslušnou možnost
  4. Opera
   Nabídka -> Nastavení -> Soukromí a zabezpečení – vyberte příslušnou možnost.
  5. Safari
   Menu -> Předvolby -> Soukromí -> Soubory cookies – vyberte příslušnou možnost.

VII. Automatizované rozhodování a profilováni

 1. Údaje Uživatelů nelze zpracovávat automatizovaně tak, aby o nich bylo možné rozhodovat.
 2. Údaje Uživatelů mohou být po vyjádření souhlasu profilovány za účelem přizpůsobení obsahu a personalizace nabídky.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo provést změny Zásad ochrany osobních údajů, avšak práva Uživatelů nebudou omezena.           
 2. Informace o provedených změnách se objeví ve formě zprávy dostupné na webové stránce.
 3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se použijí ustanovení GDPR a polské právo.
Zadejte například typ, styl, barvu nebo použijte níže uvedené rady

Wystąpił błąd podczas zmiany ilości, prosimy spróbować ponownie.

Informujte mě, až bude tento produkt dostupný

Uložili jsme vaši adresu.
Jsme v kontaktu!

Dziękujemy za Twój czas!

Twoja odpowiedź jest dla nas bardzo cenna.